Het is een combinatie van Trec en de Farmers Field Trail (of Northern Trail Ride). Een buitenrit van maximaal 20 km, met daarin trajecten op snelheid. Dit net zoals de POR van de Trec. Tijdens deze buitenrit kom je hindernissen tegen.

Die hindernissen kunnen van alles zijn. Sprongen, poort, brug, eierloop, zaklopen, labyrinth, achterwaarts, ringsteken en nog veel meer.

 

Voor de buitenrit score je punten, door de route goed te rijden en met de juiste tijd. Voor de hindernissen score je natuurlijk ook punten. Hoeveel punten en op welke wijze is afhankelijk van de soort hindernis. En natuurlijk kun je hindernissen overslaan, zonder dat dit een diskwalificatie oplevert.

De score tezamen bepaald de einduitslag.

De regelementen zijn nader uitgewerkt in het Track Trail Nederland Reglement.