De letters T.R.E.C. staan voor de Franse afkorting "Techniques de Randonnée Equestre de Competition". De meest landen hanteren deze naam, omdat de sport een Franse uitvinding is. De oorsprong van deze wedstrijdsport is een bekwaamheidstest voor ruitertoeristen, waardoor ze overal paarden konden huren om trektochten te maken. Een soort van ruiterbewijs maar dan veel uitgebreider!

Basis-TREC

Basis-TREC is een makkelijke vorm van TREC. Bij de NHAV staat lol met je knol voorop. Vaak worden hindernissen uit de TREC gecombineerd met andere activiteiten waarvoor je geen topruiter hoeft te zijn. Basis-TREC is toegankelijk voor elke ruiter en elk paard. In de praktijk komt dit neer op het laagste niveau van TREC. Maar wat is nu precies TREC?

Oorsprong en onderdelen van TREC
De letters T.R.E.C. staan voor de Franse afkorting "Techniques de Randonnée Equestre de Competition". De meest landen hanteren deze naam, omdat de sport een Franse uitvinding is. De oorsprong van deze wedstrijdsport is een bekwaamheidstest voor ruitertoeristen, waardoor ze overal paarden konden huren om trektochten te maken. Een soort van ruiterbewijs maar dan veel uitgebreider!

T.R.E.C. bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen, welke de capaciteit van ruiter en paard test onder de omstandigheden die voor kunnen komen bij het rijden van buitenritten. Het lijkt het meest op een combinatie van endurance, trail en cross country. De hele wedstrijd moet met dezelfde basisuitrusting gereden worden (exclusief de bepakking en springbescherming) Voor alle onderdelen tesamen worden punten toegekend, waarbij dmv van strafpunten alle foutjes worden bestraft. Degene met de meest punten over, wint de wedstrijd.

1Het eerste onderdeel is een "Parcours d'Orientation et de Régularité". Dit is een oriëntatieparcours die vanaf kaart,  met vastgestelde snelheden per traject en met de nodige bepakking gereden wordt. De P.O.R. duurt tussen de 2 en  4 uur. De ruiter krijgt een vastgestelde tijd de kans om het parcours over te tekenen in zijn kaart. De totale afstand  ligt doorgaans tussen de 12 en 30 km en is onderverdeeld in trajecten met controlepunten. Elk traject wordt met  een vastgesteld tempo gereden en elke minuut meer of minder dan de optimale tijd wordt bestraft met 1 strafpunt  per minuut. De snelheden variëren van 6 tot 12 km p/u. Verder krijg je strafpunten voor bv gemiste  controlepunten. 

2 Het tweede onderdeel is een gangen beheersingstest: "Maîtrise des Allures". Hierbij gaat het erom dat het paard zo  langzaam mogelijk galoppeert en zo snel mogelijk stapt. In een baan van doorgaans 100 of 150 meter lang wordt  deze test afgelegd. Het buiten de baan komen of een andere gang laten zien is gelijk verlies van alle M.A. punten!  Via een tabel worden de punten uitgerekend.

3Het derde en spectaculairste onderdeel is de "Parcours en Terrain Varié": een terreinparcours met hindernissen. Voor elke goed genomen hindernis van de P.T.V. kan de ruiter maximaal 10 punten verdienen, afhankelijk van het aantal pogingen, stijl, tijd, etc. Een niet genomen hindernis levert dus geen punten op, maar men wordt niet gediskwalificeerd, hetgeen de sport dus breed toegankelijk maakt (dit in tegenstelling tot de eventing of springsport). De moeilijkheid ligt vaak in de combinatie van snelle en trage hindernissen. Het hele parcours kan bestaan uit de volgende hindernissen:

  • Smalle doorgangen, labyrint met moeilijke wendingen dmv palen op de grond. Aanstoten, wegrollen of er overheen stappen kost punten.
  • Helling op en/of af, onder de man of aan de hand, trappen, etc.
  • Springen over bomen, bezembakken, slootjes, op -en afsprongen.
  • Op en/of afstijgen, halthouden, afstijgen en enkele meters van het paard aflopen zonder dat deze wegloopt.
  • Ergens onderdoor of overheen rijden, hekken openen en sluiten.
  • Over of door water, trailer in en uit, slalom eventueel bemoeilijkt door dit heuvel op of af te doen.

Niet alleen de hindernis overwinnen maar vooral het gemak waarmee de hindernis wordt overwonnen is belangrijk.

Van TREC naar basis-TREC

Basis-TREC is ontstaan vanuit de behoefte bij de NHAV om het accent meer te leggen op lol met je knol. Voor basis-TREC zijn de regels van de originele TREC daarom wat soepeler gemaakt zonder het wedstrijdelement uit het oog te verliezen. Een organisator van een NHAV-activiteit kan afwijken van de standaard regels als dit beter aansluit bij zijn of haar activiteit. Zo kan een deel van de P.T.V. (TREC onderdeel 3) worden geïntegreerd in de P.O.R. (TREC onderdeel 1). Daarnaast kunnen de bepakking of het aantal hindernissen worden aangepast. Maar ook kan een NHAV-activiteit geheel bestaan uit P.T.V.-onderdelen bijvoorbeeld in combinatie met horse agility of Working Equitation. Er zijn heel veel mogelijkheden te bedenken die ideaal zijn voor de beginnende ruiter of voor de gevorderde ruiter die, bijvoorbeeld vanwege de situatie van zijn paard, minder uitdaging zoekt. De regels voor basis-TREC zijn nader uitgewerkt in reglementen voor verschillende soorten basis-TREC activiteiten, waaronder ook basis-menTREC en kidsTREC. Deze zijn te vinden onder het kopje Reglementen.

Voor de gevorderde Trec ruiter zie ook website Trec Club Nederland.